.

Bảng giá bọc răng sứ

RĂNG SỨ THẨM MỸ

Tên dịch vụ Chi phí Bảo hành
Veneer sứ D-Ceramill 12.000.000 12 năm
Veneer sứ Emax 8.500.000 10 năm
Veneer sứ Vita 7.500.000 10 năm
Veneer sứ Cercon 7.000.000 10 năm
Veneer sứ Cercon HT 8.000.000 10 năm
Veneer sứ V-Smile 9.000.000 10 năm

 

MÃO RĂNG SỨ

Tên dịch vụ Chi phí Bảo hành
Mão toàn diện kim loại 1.200.000
Mão toàn diện Titan 2.200.000
Mão toàn diện vàng Liên hệ
Mão sứ kim loại Cr-Co 1.800.000 2 năm
Mão sứ Titan 2.800.000 2 năm
Mão toàn sứ D-Ceramill 12.000.000 12 năm
Mão toàn sứ D-Mag 8.000.000 10 năm
Mão toàn sứ Emax 6.000.000 10 năm
Mão toàn sứ Cercon 5.000.000 10 năm
Mão toàn sứ Cercon HT 6.500.000 10 năm
Mão sứ Zirconia 4.000.000 7 năm
Gắn lại mão răng 300.000