.

Doctor

ThS. Bs Nguyễn Thị Thu Hương

– Tốt nghiệp chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại đại học Y Hà Nội

– Hiện đang là bác sĩ nội trú tại đại học Y Hà Nội.

– Chuyên phục hình răng sứ thẩm mỹ