.

Doctor

Bs Trịnh Thị Cẩm Vóc

– Tốt nghiệp chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại đại học Y Hà Nội

– Chuyên phục hình răng sứ thẩm mỹ